Pomocné produkty

Pomocné produkty jsou doplňkem k hlavním, které určují, co s nimi má organismus udělat. Pomocné produkty poskytují stavební látky, minerály ve snadno využitelné fomě, vitaminy, vážou se na zatěžující anebo toxické látky, působí antimikrobiálně a nebo stimulují hojivé procesy.

Preparáty pro udržení vitality

HumánníFytominerál*, Skeletin, Cytosan*, Vitamarin, Probiosan*, Flavocel, Vitaflorin, Celitin, Revitae*
VeterinárníFytovet*, Skelevet, Cytovet, Omegavet*, Probiovet*, Epivet

Kurzívou označené prepráty jsou doporučovány pro pravidelnou občasnou aplikaci*

Preparáty dodávajíci potřebné látky

Humánní – Fytominerál, Skeletin, Vitamarin, Probiosan, Flavocel, Vitaflorin, Revitae
Veterinární – Fytovet, Skelevet, Omegavet, Probiovet

Preparáty při infekci

Humánní – Drags Imun, Cytosan, Annona forte, Audiron, Vitamarin, Probiosan, Cistus Incanus, Flavocel, Imunosan, Grepofit, Spiron
Veterinární – Imunovet, Cytovet, Annovet, Audivet, Omegavet, Probiovet, Epivet

Preparáty hojivé a korigující

Humánní – Drags Imun, Cytosan, Vitamarin, Probiosan, Flavocel, Imunosan, Grepofit, Spiron
Veterinární – Imunovet, Cytovet, Omegavet, Probiovet, Epivet

Na obnovu hybnosti

Humánní – Stimaral, Korolen, Tribulus terestris
Veterinární – Etovet, Korovet

Cytosan – Cytovet
Skeletin – skelevet
Probiosan – Probiovet
vitamarin – Omegavet
Drags imun – Imunovet
Annona forte – annovet
cistus incanus
imunosaN
grepofiT
celitiN
Epivet