přroda uzdravuje

Aktuality pro členy

Aktuálně je nákaza v ČR v útlumu a objevují se jen lokálně epicentra, kde je nutná zvýšená opatrnost. Uvolňování protinákazových opatření v současnosti přinesou své výsledky v průměru za 10 dní od jejich zrušení. Určitým rizikem bude znovuzavlečení nákazy ze zahraničí v souvislosti s uvolnění volného přeshraničního pohybu osob. Namístě je v rizikových situacích nadále používat ochranu dýchacích cest. Určitě v obchodech, v prostředcích veřejné hromadné dopravy a na hromadnách akcích a to pravděpodobně dlouhodobě. Další informace na této stránce jsou určeny již jen zaregistrovaným spolupracovníkům.