zdraví a regenerace

Akce Život

optimalizace PageRank.cz
Co je nového na těchto stránkách? Jen Pro členy.

Stránky jsou z větší části určeny pro výuku, jak zacházet s přírodními produkty, aby byly k užitku a ne jen pro výdělek výrobce za každou cenu. Vývoj jde dopředu a tak doznaly stránky některých změn. Není to ještě dokonalé, ale funkční už stránky jsou. Vše pro výuku a konzultace najdete na heslem chráněných stránkách v ČLENSKÉ SEKCI.

Kalendář akcí
jedinečnost zdraví a regenerace

V rámci stránek Akce Život jež se chtějí orientovat na vše, co je pro život jako takový nezbytné a prospěšné. Součástí tohoto projektu je i péče o vitalitu a vzhled. Lékař léčí a příroda uzdravuje. My pomáháme přírodě. Stránky jsou v oblasti vitality a kosmetiky výukové a přístupné jen pro zaregistrované členy.

Zdraví pro krásu není jen samoúčelné vylepšení vzhledu. Každý zdravý jedinec je krásný. Krása je měřítkem zdravotního stavu. Nelze na strhaný obličej namalovat krásný úsměv. Nejprve je potřeba uvést organismus do optimální kondice. Nejen po stránce zdravotní, ale také psychické. Psychosomatika se podepsuje na četných zdravotních potíží nejen lidí, ale i zvířat. Na těchto stránkách a stránkách obslužných najdete postupně obecná a hlavně prověřená doporučení prakticky pro každou situaci, zdravotní problém. Jsou k dispozici konzultace zdravotních problémů pro kvalitní a zdravý život. Nejen jednotlivce, ale celého prostředí. Cílem není jen rada, čím anebo jak pomoci, ale zapojit jedince do aktivní péče o jeho zdraví. Jen tak lze udržet zdraví do vysokého věku, zkvalitnit a určitě i prodloužit život.

Aktivní přístup ke zdraví

Těžko lze očekávat, že bude zdraví takové jako dříve, když k němu přistupujeme pasivně. „Tak mě tady pane doktore máte a teď se mnou něco udělejte.“ Proto hlavní důraz klademe na vzdělávání a zodpovězení otázek, což je pro všechny zájemce naprosto volně k dispozici. Každý zde najde něco užitečného, co mu pomůže zrovna s jeho problémy nebo problémy jeho blízkých jak v oblasti zdraví, psychické pohody, tak i v oblasti osobního růstu a pěstování pozitivní mysli. Základy metody nepřímého působení na postižený orgán či tkáň organismu bez nutnosti doživotního užívání čehokoli najdete v na chráněné stránce Metoda regenerace (jen pro členy).

AkceŽivot zahrnuje také specializované konzultace. Konzultace jsou poskytovány jen pro spolupracovníky a platící klienty. Spolupracovníci jsou jen vítáni a může se jím stát každý, kdo se o tuto oblast opravdu zajímá. <<<

Péče o pohodu i krásu

Poradna a informace jsou určeny pouze pro registrované. Za vědomostmi je spousta práce a je smutné, že krádež duševního vlastnictví mnoho lidí nepovažuje za krádež. Ztěžuje to a někdy přímo znemožňuje další rozvoj metody. Orientační i podrobné návody k používání přírodních a ekologicky šetrných regeneračních produktů a kosmetiky.  Vzdělávání a školení, osobní růst volně pro každého zájemce. Nejbližší naplánované informační a vzdělávací akce najdete v Kalendáři akcí. <<<

Produkty pro každého a uvedení organizmu do kondice

Produkty jsou vytvořeny jen z přírodních surovin (s výjimkou povinných aditiv nařízených směrnicemi EU) a vytvářejí ucelený systém preparátů pro úpravu prakticky každého problému zvířete i člověka. Jejich účinek je nepřímý, což umožňuje v mnoha případech úspěšně ovlivnit stav organizmu klasickým způsobem neřešitelného. Bonus celého systému regenerace je právě v systému používání, který je sice relativně jednoduchý (úspěšné používání se může naučit kodokoli i bez vrcholného vzdělání), ale je potřeba o systému něco vědět, proto nedílnou součástí této regenerace jsou informační přednášky (volné pro každého zájemce). Najdete zde i podrobné seznámení s metodou regenerace. Ale ne každý zvládne seznámení s touto metodou bez alespoň úvodní přednášky. Přednášky najdete v kalendáři akcí. <<<

Nadstandart

Vedle věcí přístupných pro každého je zde pouze pro registrované spolupracovníky a členy včetně těch, kteří zakoupí poradnu na 1 rok, přehled problémů lidí i zvířat. U zhruba poloviny z nich podrobný popis příznaků, původce, diagnostiky, klasické terapie, prognózy a doporučení. Postupně budou všechny choroby takto upraveny, ale je to nesmírné množství práce a není čas dělat jen tuto věc. U všech chorob, syndromů anebo skupin onemocnění je samozřejmě uveden osvědčený způsob řešení, prognóza a další doporučení a upozornění je-li třeba. Vedle seznamu chorob je zde abecední seznam příznaků, názvů onemocnění anebo orgánových postižení. Orgánová postižení zahrnují více chorob současně, protože z hlediska úspěšného řešení není často potřeba až tak přesné určení zdravotního problému. Většinou je potřeba najít zdroj postižení, na kterém elementu Pentagramu a zda je způsoben problém nadbytkem anebo naopak nedostatkem aktivity elementu.

Ještě možná větší užitek poskytne abecední seznam příznaků a orgánových postižení. Není nutné znát přesný název, stejný problém je v seznamu několikrát pod jeho obvyklými názvy. Veberete písmeno jímž začíná název Vaší požadované položky. Tam pak vyberete požadovanou položku a kliknutím na ni se dostanete k výsledku vyhledávání.

Drobným, ale užitečným pomocníkem, je tahák, který Vám zúží výběr podle způsobu použití.

Pokud je stav nepřehledný, složitý, tak pro mé zaregistrované spolupracovníky a platící klienty poskytnu osobní konzultaci. Výhradně v písené formě (cestou emailu anebo přes Messenger či FB v uzavžené skupině), protože postupy jsou někdy složitější a většina klientů má problém s jejich přesným zapamatováním. Proto také organizujeme vzdělávání, dávkování je jednotné podle hmotnosti pro všechny produkty stejného druhu. Jak pro kapkovou formu, tak i pro produkty v tobolkách.

Zaslouží si Vaši pozornost

Pozornost si zaslouží samozřejmě všichni spolupracovníci, ale tito obzvlášť. Pro jejich pracovní nasazení, originální přístup v pomoci klientovi a také pro jejich velké srdce.

Ing. Romana Šulanová Zahradnictví a bylinkářství v Drnholci, péče všeho druhu o vše, včetně domácích mazlíčků, třeba o potkana.
Katarína Bestr – péče o týraná zvířata, buldoky.
Mgr. Renáta Simerská péče o týraná zvířata, psí škola Remis <<<