Rozdíly mezi regenerací a léčbou

Regenerace

Regenerace znamená uvedení do původního stavu. Ve Wikipedii najdete přesnou definici. Ale lépe vysvětlit na příkladu. Když jedete na dovolenou, tak jedete odpočívat. Jen tak můžete nabrat síly a vrátit se do původního provozuschopného stavu. Stejně tak třeba postižená játra potřebují odpočinek a potřebný servis v podobě optimálního iontového prostředí a potřebného množství živin pro reparaci postižení. V žádném případě nenutíme jaterní tkáň k další činnosti, která by pro ně znamenala zvýšenou zátěž. Asi každý pochopí, že vysmažený vepřový řízek by znamenal podráždění, bolesti a bezesnou noc.

Léčba

Léčba, terapie je založena na přímém působení léčiva proti původci onemocnění anebo podáváním látek, které nahrazují chybějící živiny či enzymatickou nedostatečnost. Třeba při postižení slinivky břišní se podávají pankreatické enzymy. Ale ty pomohou jen dokud se nespotřebují, ale nijak nenutí slinivku vyrobit svoje vlastní enzymy. Proto je postižený nucen užívat tyto léky často doživotně. <<<

A v tom spočívá kouzlo regenerace. Ta stimuluje orgán tím způsobem, že může zvýšit schopnost nové tvorby enzymů. Tím poskytuje trvalou nápravu stavu. Regenerace znamená tedy časově omezené podávání prostředku. Žádné doživotní užívání.

Nevýhodou regenerace je, že někdy náprava stavu trvá delší dobu. Léky uklidní často problémy ihned, ale po jejich vysazení je problém znovu zpět. Proto je potřeba trpělivosti a sledovat stavy zlepšení a zhoršení, protože náprava funkce probíhá často ve vlnách. Ale výsledek stojí za to. Regenerací se dají řešit potíže, která klasická léčba zvládá obtížně anebo je pacient nucen k doživotnímu užívání léků. Regenerace má přesně daná pravidla shrnutá v PENTAGRAMU PĚTI ELELEMENTŮ

regenerace, léčba