Jak funguje Pentagram

Vztahy v Pentagramu

Tělo jako továrna
bariéry, odolnost – KOV
soli, iontové roztoky – VODA
tvorba, výroba – DŘEVO
transport – OHEŇ
výdej, opravy – ZEMĚ
shrnutí


Pentagram je pomůcka a jako s takovou je ji potřeba nejdříve pochopit. Proto v minulosti někdo chytrý dal jednotlivým elementům názvy, které charakterizují jejich vzájmené vztahy.
Kov pochází ze země, kovem – motykou kopeme studni anebo na kovu kondenzuje voda. Voda dává růst dřevu. Dřevo živí oheň. Oheň vrací do země (popel). Ze země se dobývá kov. To jsou vztahy ve směru chodu hodinových ručiček. Kdo má digitální displej , tak jsou tyto vztahy pravotočivé. A vztah jednotlivých prvků v tomto směru je tvořivý. Jeden prvek dává život prvku následujícímu.
V protisměru hodinových ručiček, levotočivě jsou charakterizovány vztahy destruktivní. Kov – rýč, pluh rozrývá zemi. Země dusí oheň. Oheň stráví dřevo. Dřevo v podobě nádoby omezuje vodu. Voda způsobuje korozi kovu.
Ještě jsou vztahy pravotočivé a opět negativní – omezující, ale přes jeden prvek. Kov – pila, sekera omezuje dřevo.Voda hasí oheň. Dřevo – kořeny vytěsňují zemi. Oheň taví kov. Země omezuje ve formě břehů vodu. <<<

Tělo jako továrna

Aby tělo fungovalo ke spokojenosti jeho majitele, potřebuje zajistit několik základních funkcí stejně jako továrna. <<<

Bariéry, odolnost – KOV

Potřebuje ohraničení od okolí, vytvořit bariéry, které zadržují potřebné provozní kapaliny, energii. Budovy, zdi, trubky, kotle, rozvody energie. V těle jsou to kůže, sliznice, vazivové povázky, vazivo zpevňující prakticky všechny orgány, plíce, tlusté střevo. Vytvářejí cisterny a trubky jež oddělují jejich obsah od okolí. Pokud nejsou v pořádku, unikají kapaliny, energie. Je tedy postižena následující funkce a to ve smyslu nedostatku. <<<

Soli, iontové prostředí – VODA

Tvorba energie (elektrolyty v akumulátorech), provozní kapaliny, odpadní vody. Energie je závislá na optimální koncentraci iontů. Tělo nedovede hospodařit s vodou. Jen s ionty, které přitahují vodu. Voda má tendenci naředit iontově silnější prostředí proto se snaží naředit prostředí hustší, osmoticky aktivní. Optimální koncentrace iontů v akumulátorech zajišťuje dostatek energie pro stroje. V těle vytvářeji optimální iontové prostředí ledviny, močový a pohlavní systém, jako kanalizace funguje lymfatický systém i s čistírnou odpadních vod, kterou představují mízní uzliny a celý imunitní systém. Zásobárnou solí je pak kostní tkáň. Je-li vody nedostatek, nádrže a trubky vysychají a korodují. je postižen element předcházející – KOV. Je narušena bariéra. Pokud je vody příliš, slábne produkce energie a stroje, následující element – DŘEVO nemůže naplno vyrábět. <<<

Tvorba, výroba – DŘEVO

Produktem mohou být výrobky anebo energie. V organismu je to metabolismus, který je plně závislý na aktivitě enzymů. Vytváří látky tělu vlastní a zejména proteiny. Stavební i funkční – enzymy. Stroje potřebují energii ve formě elektřiny anebo vody, metabolismus, enzymy pro svoji činnost potřebují optimální iontové prostředí. Metabolicky nejaktivnější tkání jsou játra, odvod produktů a odpadu zaobstarávají žlučové cesty a žlučník. Energie v těle se unverzálně skladuje v tuku. V dutinách kloubů tělo odkládá pro další zpracování nezpracované látky, které narušují pH a působí toxicky v tělních tekutinách (např. kyselina močová). Pokud se zastaví výroba, voda a energie jsou v přebytku, dochází ke zkratům a voda vzdouvá nádrže a nebo se prostě vylévá navenek. Současně následující funkce transportu zůstane stát, protože není co dopravovat. <<<

Transport – OHEŇ

Autodoprava, dopravníkové pásy. V organismu je to cévní systém, srdce jako jeho pohon, transport přijatých živin zaobstarává tenké střevo. Informace transportují hormony. Na subcelulární úrovni jsou to různé enzymatické přenašeče Na/K pumpa, Ca pumpa ve sarkoplasmatickém retikulu svalu. Zastaví-li se doprava, výroba se zahltí produkcí a výrobky nemají šanci být využity. Nedostanou se na místo určení. <<<

Výdej, opravy – ZEMĚ

Do obchodu, kde výtěžek slouží k rozšíření anebo opravě anebo přímo zpět do obnovy nádrží, zdí a dalších bariér. V organismu se výdej odehrává ve formě sekreční aktivity anebo ve formě tvorby nových buněk. A sekreční aktivita je nejvýraznější v žaludku, ve slinivce, nervovém systému (produkce neuromediátorů), nové buňky se intenzivně tvoří také ve slezině a v zárodečných tkáních prakticky všech orgánů a systémů organismu. Je-li problém ve výdeji, zastaví se transport a bariéry ztrácejí svou obrannou funkci (například příliš suchá kůže praská a dostává se do ní snadno infekce). <<<

Shrnutí

Z příkladu přirovnání k továrně vyplývá jedna důležitá věc. Porucha jedné funkce je viditelná na funkci předcházející anebo na funkci následující. Slabost srdce je zaviněna ne srdcem, ale poruchou metabolismu, který srdci pro jeho práci chybí. Současně se zadržuje v těle voda, vznikají otoky a zvyšuje se krevní tlak. Proto hlavní zásadou je, že nemoc nevidíme, většinou ani vidět nemůžeme, vidíme jen příznaky, symptomy, kterými se postižení projevuje. Proto na postižené srdce nepoužijeme preparát na srdce, ale ten, který ho buď zklidní stimulací autonomních nervových center (preparát následující, na prvku země), když projevuje nadbytek energie (tvrdý, zrychlený puls) anebo posílí jeho aktivitu při jeho oslabení dodáním energie (preparát předcházející, na prvku dřeva). <<<

Na tento Pentagram jsou navázány regenerační preparáty. Výsledkem je ucelený a logický systém, který značně zjednodušuje výběr optimálního produktu prakticky pro každý zdravotní problém. <<<