Jak vzniká produkt?

Návrh produktu

Používáme pouze schválené doplňky stravy, kde se pověřeným státním orgánem vyhodnocuje pouze to, zda nemohou být škodlivé anebo dokonce toxické. Neposuzuje se účinnost. Ponechme stranou, jak vznikají receptury. Jen stručně. Hotový produkt je sestavený na základě studií publikovaných o jednotlivých komponentách produktu a také vycházíme z dlouholetých (až tisíciletých) zkušeností používání obsažených bylin v tradiční medicíně. Spojení více komponent probíhá s cílem rozšíření spektra působnosti anebo k naopak k eliminaci nežádoucích účinků některých komponent.

Zaměření produktu

Pokud chceme cíleně působit, tak nastává znovuprocházení studií včetně studií věnovaným obsahovým látkám. Je nutné číst i mezi řádky a jít až na biochemickou úroveň. Důležité je zjistit, jaké metabolické děje ovlivňují účinné látky. Je nutné znát, jak se tyto děje uplatňují v organismu na úrovni biochemické, buněčné, orgánové, fyziologické. Pak je možné i předvídat účinky a reakci organizmu. Na základě těchto informací se vytvoří rámcová predikce účinku. Lidé nekupují potravní doplňky pro nic za nic anebo dokonce jen na základě reklamy. Očekávají od nich nespecifické zkvalitnění života například podle nosné byliny. Obracejí se na odborné konzultanty pro rady a hlavně sdělují jim své zkušenosti s používáním produktu. Tak by to mělo být vždy. Proto systém poradců je v tomto sektoru velice důležitý. Podotýkám, že poradci jsou od toho, aby poradili nejvhodnější produkt a jak jej používat. Ne prodejci – jen poradci. A každý výrobce by měl zabezpečit vzdělávání svých poradců v tomto směru. Ve skutečnosti nejčastěji vzdělávají své poradce v marketingu. Velké množství zkušeností vzniká při obdobné aplikaci zvířatům, domácím mazlíčkům, kde odpadá placebo efekt. Paušální jednotná doporučení jsou většinou k ničemu. Sice neublíží, ale zákazníka tento systém poškozuje.

Doladění

Všichni lidé jsou zvyklí na pravidelné užívání léků i potravinových doplňků, a to i dlouhodobě. Díky rozdílnostem v užívání produktu jsou však odlišné výsledky, a to vede k upřesnění dávkování (jak často, jak dlouho). Pokud se klient nedočká očekávaných výsledků, tak je důležité analyzovat proč. Ne to vzdát a prohlásit, že to prostě u každého nefunguje. Odpovědí na otázku proč se tímto způsobem přichází na nejrůznější interakce, na nejvhodnější dobu anebo období podávání a hlavně na optimální režim aplikace. Konzultant má pak k dispozici řešení jak pro stávajícího klienta, tak i pro všechny další. ideálně vyzkouší tento postup sám na sobě, protože pak může nejlépe sledovat, jak produkt působí. Může pak doporučovat optimální dávkování, které mimo jiné také šetří pěněženku klienta. Ne dravčí styl všechno hoblovat vysokým dávkováním a dlouhodobým podáváním, které může i snižovat účinnost jen proto, aby výrobce co nejvíce vydělal.

Příklad betaglukany

V četných studiích se uvádějí účinky polysacharidů betaglukanů mimo jiné na stimulaci imunity. Jejich účinek se uplatňuje přes stimulaci makrofágů, které spouštějí kaskádu reakcí, aktivují peroxidázy a vzniklé peroxidy dezinfikují tkáň, makrofágy likvidují virem napadené buňky. Aktivují endoteliální buňky, hlenové buňky, eozinofily, mastocyty, bazofily. Produkují interleukiny IL1, IL10, faktory TNF a prostaglandiny jako např. PGE2. Spouští celý řetěžec imunitních reakcí vedoucí k očistě postižených tkání od infekčního původce a nastartování fungování jak nespecifické, tak i specifické imunity. Makrofágy mají životnost jen 6 až 8 hodin a v každém stadiu svého životního cyklu ovládají jinou funkci imunitního systému a imunitní odpověď se vyvíjí kaskádovitě.

Teoretické předpoklady

Stimulace makrofágů je komplexní proces vyžadující velké množství energie a také spotřebovává velké množství buněk s omezenou životností (monocyty, granulocyty). Obnova zásoby potřebných krevních buněk vyžaduje minimálně 3 dny. Optimálně pak téměř celý týden. Také opakovaná stimulace může narušovat kaskádovitou souslednost imunitní odpovědi. Proto každodenní stimulace může spíše imunitní reakci oslabovat. Tolik teorie.

Praktické zkušenosti

Z praxe konzultantů bylo zjištěno, že nejlépe působila jen jedna jediná původní dávka. Další dávky způsobovaly spíše návrat ke stavu před aplikací. Z toho lze vydedukovat, že je potřeba nárazově stimulovat při infekci velké množství těchto buněk a tedy je potřeba jedna izolovaná zvýšená dávka betaglukanů. A protože jsou klienti různí, tak i různě tyto produkty užívají. Poskytují pak cenné informace, které je nutné analyzovat.

Výsledek

Soubor takto vzniklých informací, které se navíc spolu s neustále nabývanými zkušenostmi upřesňují a rozšiřují, jsou vodítkem pro práci poradců a konzultantů, kteří je používají ve prospěch klienta. Není potřeba týrání zvířat, není potřeba klientu lhát, že nedostává placebo a vzhledem k tomu, že použité suroviny mají všechny schválení na neškodnost pro klienta, nemohou ani ublížit. A přitom se tímto způsobem můžeme dozvědět mnohem víc než při těch „vědeckých“ studiích. Kdo si neosvojí tento způsob práce, nepochopí. Takhle mohou pracovat jen ti, kteří mají stavovskou, profesionální čest a jde jim skutečně o blaho klienta.