reverzní reakce

Upozornění!!! Reverzní reakce

Všechny články na tomto webu se zabývají zvýšením odolnosti organizmu. Proto toto důležité upozornění. Zvyšování odolnosti proti infekčním vlivům může být doprovázeno dočasným zhoršením anebo objevením příznaků. Děje se tak tehdy, pokud je infekce v inkubačním anebo v latentním stadiu. Tj. teprve se připravuje a v druhém případě původce přetrvává v organizmu, bez toho, že by se nějak výrazně projevoval.

Proto dočasné zhoršení nelze považovat za něco špatného. Naopak. Trvá od několika málo minut do několika hodin. V případě infekcí kůže, která reaguje pomalu, pak několik málo dní. Objevení reakce na podávání je známkou, že posílení odolnosti funguje. Nazývejme tento efekt reverzní reakce. Je to také potvrzení, že nějaký infekční původce je již v organizmu.

Sliznice horních cest dýchacích (HCD)

V případě působení na odolnost sliznic HCD prostředky, které zvyšují tvorbu lymfocytů anebo je aktivují k činnosti (třeba lékořice, řeřicha, Vironal, Stimaral) se může projevit mírné zahlenění, které přetrvává několik hodin. Je to známka, že sliznice produkuje třeba IgM a do sliznice pronikají makrofágy, které ničí napadené buňky. Tato reverzní reakce nastane jen v případě, že na sliznici je již původce (jakýkoli) přítomný. Pokud tam původce není, tak žádná reakce neprobíhá. Pokud jsou již symptomy rozvinuty, tak již není, co zhoršit, takže reverzní reakce se již nedostavuje.

Sliznice dolních cest dýchacích (DCD)

Na zvýšení odolnosti sliznice i tkání DCD lze použít prostředky, které aktivují makrofágy (původem krevní monocyty). Reagují na cirodé lítky v těle, proto nejvhodnějším stimulátorem jejich aktivity jsou betaglukany, které mimo aktivace makrofágů nemají žádné negativní účinky. Potřebné betaglukany najdeme v houbách, kvassinkách a tedy v obyšejném droždí (je nutné je ale předem upravit) anebo v potravinových doplňcích jako je např. Imunosan. Opět platí, že pokud není původce přítomný, nemají žádný vliv a reverzní reakce se nedostaví. Pokud jsou ovšem buňky tkání napadeny bakterií, virem anebo i toxicky, tak makrofágy začínají produkovat peroxid vodíku, který samozřejmě dráždí, požírají poškozené buňky, indukují tvorbu interleukinů, které zvyšují teplotu a stimulují tvorbu zabíječských T-lymfocytů, které usmrcují napadené buňky. To již vyvolá celý soubor příznaků vyvolaných tímto drážděním. Reverzní reakce může být i dost bouřlivá, ale trvá opět jen krátce. Do 3 hodin většinou úplně vymizí. A opět platí, že pokud jsou již příznaky rozvinuty, tak další reverzní reakce nehrozí.

Zpět na aktuality >>>>>