Pentagram pěti elementů

Mnemotechnická pomůcka využitelná pro zjištění příčiny problémů a následně k výběru optimálního regeneračního preparátu.

Historie

Velice stará pomůcka (snad až 20 000 let) spolupracujících prvků Kovu, Vody, Dřeva, Ohně a Země používaná ve všech koutech světa. Taoisté tento systém původně šamanský z východní Sibiře zdokonalili a pak se rozšířil po celé Číně. Každý element obsahuje meridiány, různý počet. Je to však jen pomůcka a je přizpůsobena preparátům Energy na míru. Jsou zde doplněny meridiány navržené pro metodu EAV Dr. Vollem (8 degenerativních meridiánů umožnilo každému elementu přiřadit přesně 4 meridiány) s upřesněním Prof. Lupičeva pro homeopatii. Pro Energy jsem si dovolil přizpůsobit pomůcku osobně na základě zkušeností s měřením a testováním asi 15 000 klientů. Některým meridiánům bylo přiřazeno jiné označení (např. 3 ohřívače obsahují hormonální žlázy, a proto byl název změněn pro lepší srozumitelnost na meridián hormonálního systému). Vedle klasických atributů byla každému elementu přiřazena jedna základní funkce organismu (viz další lekce), která umožňuje mnohem přesněji pomocí této pomůcky diagnostikovat a predikovat, předvídat průběh vývoje problému a určit následně optimální regeneraci.

Co jsou meridiány

Meridiány jsou energetické dráhy, které protkávají celé tělo a na kterých jsou umístěny akupunkturní body. Jsou většinou propojeny s nějakým orgánem a od něj získávají jméno. Energie má charakter elektrického proudu v elektrolytech (jako v akumulátoru). Na prstech meridiány kopírují nervový systém a protože se nervy větví většinou v blízkosti kloubů a procházejí až těsně pod kůži, tak v těchto místech lze naměřit větší průchod el. proudu. Proto mají charakter akupunkturního bodu. Meridiány na těle budou mít podobný charakter. Body na povrchu těla budou tenká raménka nervů, která inervují svoji oblast. Energie proudící meridiánem je charakteristická pro činnost orgánu, kterým meridián prochází. Lépe řečeno je inervován ze stejných center, jako povrch těla. Proto se dá změřením této energie (např. pomocí EAV) zjistit funkční stav orgánu.

meridiány

Meridián je vlastně poledník. Každý tvor vznikl původně z kulového útvaru bez končetin a tím jsou tyto energetické dráhy nápadně podobné zemským poledníkům (viz obrázek žebernatky, kde jsou meridiány totožné s luminiscenčními pruhy). Při dalším vývoji se s růstem končetin tyto rovné dráhy deformují a kopírují vývoj končetiny.

Jak se pracuje s Pentagramem?

historie, meridiány