Moratorium na splátky

Firmy a živnostníci, kteří nemohou vyrábět, prodávat, protože jim to neumožňuje vyhlášení karanténního stavu, mají vedle nákladů na povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění a na zálohy daně, často absolutně největší náklady za pronájmy a také na splácení úvěrů. Nelze nechat veškerou tíži ekonomických následků na těch, kteří skutečně tvoří hodnoty a v době, kdy díky opatřením nemohou mít prakticky žádné příjmy, je nechat zkrachovat, zatímco ti, co hodnoty nevytvářejí, z nich budou i v době této mimořádné situace jen bohatnout. Je to krátkozraké a škodlivé pro celek.

Pronájem

Zkrachovalá provozovna už žádný pronájem nepřinese a nabídka prostor k podnikání bude značně převyšovat poptávku. A místo výpadku dvou anebo 3 měsíčních pronájmů se může stát výpadek i víceletý. Ať pronájemce platí režijní náklady, které stejně pro absenci výroby anebo služeb budou prakticky nulové, ale ať pronajímatel oželí na krátkou dobu zisk. Poskytne moratorium na platby nájmu. Pomůže tím svému živiteli a po skončení krizové situace se velice rychle vrátí vše minimálně na původní úroveň. Po krizových situacích dochází vždy k velice rychlému oživení ekonomického růstu. Jen je potřeba si uvědomit, kde se hodnoty tvoří.

Poskytovatelé pronájmu poskytněte přerušte požadavky na platbu nájmu po dobu, kdy pronajímatel nemůže provozovat svoji činnost! Umožníte tím rychlé oživení po skončení restrikcí.

Úvěry

To stejné platí i pro bankovní i nebankovní úvěry. V době, kdy nemůže většina národa vydělávat, by bylo velice vstřícné od každé banky nabídnout svým klientům přerušení splátek úvěru. Moratorium na splácení úvěrů. Spoléhat na stát, že bude kompenzovat úbytek výdělku je hloupost. Pak to stejně zaplatíme všichni. Banky by se měly podílet také na této situaci už jen proto, že takto sice získají levně třeba nemovitosti, ale jejich ceny prudce poklesnou. Nebude moc těch, kteří si je pak mohou dovolit. A pak také množství bankovních klientů prudce poklesne, což může být pro některé i zničující. Proto odložení zisku po dobu, kdy se pracovat prostě nesmí,může do budoucna zabránit mnohem vyšším a těžko napravitelným ztrátám. Je také velmi účinnou reklamou a klienti si to budou dobře pamatovat.

Poskytovatelé úvěrů ukažte prosím prozíravost a přerušte požadavky na splátky úvěrů po dobu, kdy dlužník nemůže provozovat plně svoji činnost! Umožníte tím rychlé oživení po skončení restrikcí.

Zpět na aktuality >>>>>