Staré novinky

Zvládnutí epidemie

K zastavení epidemie je zapotřebí aby se řízeně nakazil každý občan ČR. Řízeně neznamená, že by někdo záměrně nakazil další. Virus se zastavit dá, ale za cenu sebezničujících opatření, která by nás trvale odizolovala od okolního světa. Jde o to, že přirozené šíření viru se bude souborem opatření regulovat. Jakmile začne narůstat počet nemocných, budou opatření zpřísněna, pokud budou klesat budou uvolňována. Tuto epidemii nelze trvale zastavit. Pokud se podaří ji utlumit, bude se ve vlnách vracet. Na vakcínu nelze příliš spoléhat. Zprávy o opětovném nakažení již vyléčených naznačují, že imunita proti tomuto viru není příliš silná a u vakcíny bude samozřejmě mnohem slabší. Navíc při takovém množství nakažených jsou mutace ač velmi nepravdpodobné, při tomto množství zákonité. Je možné, nové mutace se mohou objevit každý měsíc během průběhu nákazy. Pokud se změní antigenní struktura viru, tak může být vykcína naprosto bez účinku.

Není vyloučeno, že řada lidí bude mít virus trvale v latentním stadiu a budou zdrojem pro vypuknutí lokálních epidemií v budoucnosti. Budeme se muset naučit žít s tímto onemocněním podobně jako s běžnou rýmou. Odolnost populace se zvýší a SARS-CoV-2 se zařadí mezi relativně neškodné původce klasické rýmy.

Ochrana

Určitý stupeň izolace a ochrana dýchacích cest jsou nezbytnou podmínkou pro nakažení nízkou dávkou viru, která nemusí ani onemocnění vyvolat a tedy vede k bezpříznakovému průběhu. Je to v případě, že dávka absorbovaná je nižší, než dávka infekční. Dávka infekční je závislá na úrovni nespecifické odolnosti, nespecifické imunity organizmu. Tu má zdravý orgnizmus v pořádku, proto snese mnohem vyšší invazní dávku. Organizmus oslabený pak může onemocnět prakticky při jakémkoli letmém kontaktu s nositelem. Ale i naprosto zdravý jedinec může těžce onemocnět, když absorbuje vysokou invazní dávku mnokrát převyšující dávku infekční. Záleží také na tom, jestli virus uvízne na sliznici nosu anebo se dostane hluboko do plic. Čím drobnější kapénky aerosolu, tím hlouběji se dostávají do plic a tím horší průběh onemocnění, protože jsou postiženy najednou celé dýchací cesty.

Zvyšování odolnosti

Vironal, který má zvýšení nespecifické odolnosti přímo v popisu práce a je s úspěchem používán více než 25 let na zvýšením odolnosti, zabraňuje cestou stimulace nespecifické imunitní odpovědi na přítomnost patogenu na sliznici rozvoji příznaků při jakémkoli infekčním onemocnění.

Nespecifickou odolnost, a to skokově dokáží zvýšit také betaglukany obsažené v houbách a kvasinkách. Při rozvoji pozdních příznaků jakékoli infekce projevujících se rozvojem suchého dráždivého kašle se uplatní Imunosan obsahující mimo jiné betaglukany z Ganodermy lucidum a Agaricus subrufescens či Agaricus blazei Murill. Vše vyjmenované neléčí, pouze stimuluje obranné pochody vyvolané přítomností patogenu v organizmu. Ale velice účinně. K zastavení rozvoje symptomů dochází prakticky v minutách až hodinách. Proto je vhodná vyšší ojedinělá dávka. Ty symptomy, které už se projevují delší dobu neodstraní, protože jsou již výsledkem reakce imunitního systému na zničené tkáně. Ale zabrání jejich dalšímu rozvoji.

Jistota neexistuje

Nemohu tvrdit, že zrovna v případě onemocnění COVID-19 takto funguje, ale působí takto prakticky bez rozdílu na ostatní infekce způsobených celou škálou patogenů, proto stojí za to je vyzkoušet. Nejsou to léky, jsou to potravinové doplňky, které se používají v některých případech dokonce tisíce let. Nemají žádné negativní vedlejší účinky. Jsou součástí přirozené potravy, jen jsou koncentrované z důvodu, že z přirozené potravy postupem času z nejrůznějších důvodů vymizely a forma aplikace je jednodušší. Také nedělají problém při příjmu. Každému nemusí chutnat třeba pomazánka či nápoj z droždí.

Proč?

Na jedné straně jsou kriminalizování ti, kteří skutečně chtějí pomáhat a pomáhají pomocí ohroženým seniorům, venčením jejich domácách mazlíčků, že jim nakoupí, obstarají domácí zvířectvo anebo šitím roušek. A to jen proto, že uvedou někde slovo prevence v souvislosti s potravinovými doplňky a na straně druhé Světová zdravotnická organizace WHO nejen, že všechno nechala svému osudu, vysloveně se vykašlala na všechny, kritizovala nošení roušek, uztavírání hranic, ale dokonce vydala doporučení použít paracetamol na „léčení“ COVID-19. Paracetamol má jen centrální účinky na horečku. Přitom narušuje činnost jater a postihuje imunitní systém, který je klíčový při ochraně před onemocněním pro organizmus novým a naprosto neznámým. Z čeho asi byrokrati WHO vycházeli, že doporučují tento lék na léčení zrovna této infekce?

Horečkou se organizmus brání proti neznámému patogenu. Vysoký počet úmrtí v Evropě a v USA může být způsoben právě uposlechnutím tohoto doporučení. V tom případě by za to měli byrokrati WHO nést osobní zodpovědnost. Stejnou chybu udělali i v případě první epidemie SARS v roce 2003. Zatím jen sledují a dělají statistiku. Tu si udělá skoro každý sám doma a zcela zdarma.

Podnět adresovaný vládě a ministerstvu zdravotnictví ČR

podnět MZČR
Podnět k vyzkoušení betaglukanů

Podnět k vyzkoušení obecně známých účinků betaglukanů i s navrhovaným dávkováním pro skokové zvýšení imunitní odpovědi pro zastavení rozvoje symptomů zaslaný na úřad vlády a následně zaslaný na jejich doporučení na ministerstvo zdravotnictví skončil zasláním automatické odpovědi. Neprůstřelná bariéra byrokracie. Ulevilo by se tak možná právě lidem v první linii a těm nejvíce ohroženým. Nemohu tvrdit, že určitě zastaví rozvoj symptomů COVID-19, stejně jako nikdo zatím nemůže tvrdit že remdesivirus skutečně léčí, ale účinkují stejně prakticky u všech jiných infekcí, takže je pravděpodobné, že účinkovat budou. A když ne, tak obecné navýšení odolnosti určitě neuškodí.

Co komu vadí a proč?

Produkty jsou schválené jako potravní doplňky, není potřeba je posuzovat z hlediska toxicity a vedlejších účinků. Navíc každá firma zabývající se jejich výrobou a která je již dlouhá léta na trhu má k dispozici odborníky se vzděláním, které je velice často vyšší než vzdělání posuzovatelů anebo dokonce kritiků. A ti by něco, co by mohlo ohrozit zákazníka určitě nedovolili. Do České televize se zvou doktůrci, kteří se opovržlivě ušklíbají, když je vysloven termín potravní doplněk a na dotaz, co tedy na zvýšení imunity, doporučují alibisticky to, co mají Italové a Španělé každodenně na talíři. A je vidět, jak jim to pomáhá.

Role EU

A pak přijdou byrokrati z EU, kteří vydají milióny stránek toho, jak máme pomalu dýchat, co nám má chutnat a jak se máme oblékat. A když jde do tuhého, tak se vykašlou na své členy, jen kritizují, trestají a vyhrožují a hlavně považují občany EU za naprosté blbce. A když se ukáže jejich tragický omyl, tak sorry, my se spletli? Stálo to zatím desetitíce životů a i když došlo ve některých postižených zemích ke kulminaci, je otázka jak dlouho bude stagnace počtu nově nakažených na této úrovni trvat. Po celou dobu budou umírat další a další. V této podobě je EU na úrovni Stalina. Naprosto neschopná a nesmírně ješitná a hloupá. Spolek malilinkatých Napoleonů. Jsem za zachování EU, ale ne v téhleté stalinistické podobě a už vůbec ne s těmito představiteli. Kde je jejich odpovědnost?

A proč? Aby obháli svoje zájmy. Aby obhájili průmyslová odvětví, která ničí ovzduší, vodu, půdu, zdraví obyvatel i klima naší planety. Ožebračují ty, kteří je živí. Bohužel peníze jsou až na tom prvním místě. Je to korupce? Rozhodně je. Občané mají pocit, že volbami rozhodují. Ano, rozhodují mezi těmi, kteří dostávají peníze z jedné strany a mezi těmi, kteří dostávají peníze ze strany druhé. A obě strany jsou často jen strany jedné jediné nadnárodní korporace.

Zpět na aktuality >>>>>