Strach, panika a stres

Strach, panika a stres vyvolávané situací ve světě i u nás se podílí velkou měrou na oslabení organizmu a podstatném zvýšení rizika, že skutečně onemocníte. Proto už po X-té opakuji. U naprosté většiny populace, tj. asi 70% probíhá nákaza bez symptomů, u určité části populace odhadem asi u čtvrtiny jsou patrné pouze slabé symptomy. Záleží na odolnosti organizmu a hlavně na infekční dávce, množství viru, které tělo přijme a které je schono vyvolat onemocnění. S nošením obyčejné roušky se dramaticky invazivní dávka virových partikulí snižuje. Invazivní dávka, tj. počet virových částic, které se dostanou na sliznice, je často i tisíckrát větší než dávka infekční. Je to proto, že ne všechny virové partikule se uplatní a proniknou do buňky. Tělo není úplně bezbranné i když se setká s úplně novým druhem patogenu.

Rouška virové částice samožřejmě nezachytí, ale zachytí kapénky, které virus přenášejí. Bez kapének virus velice rychle ztrácí aktivitu. A když se do těla dostane dávka viru nižší, než infekční, tělo reaguje na virus, vytváří prvotní protilátky a zabrání onemocnění. Přitom probíhá přirozená imunizace. Získáváte specifickou odolnost. Dovedete již tvořit protilátky i proti tomuto novému viru. Ale to až nejdříve po 2 dnech. Proto rizikové aktivity, jako je třeba nakupování, raději omezte na 2x do týdne. Do těch dvou dnů se může infekční dávka kumulovat. Pokud se stresujete, minimálně o 50% snižujete přirozenou odolnost a dávka viru, která je schopna u vás vyvolat onemocnění klesá. Asi jako byste si sundali roušku a udržovali odstup od nemocného jen 1 metr (hraniční vzdálenost pro přenos).

Noste roušku tam kde se pohybují lidé, jakoukoli! I relativně propustná rouška snižuje množství viru, které vás napadá o 99%. A když roušku nosí všichni, je účinnost velmi vysoká. A malé množství virových částic, které můžete absorbovat vás může imunizovat bez onemocnění. Ve volné přírodě, kde jste prakticky sami, ji zbytečně nenoste. I téměř bezvětří rozpýlí virus na dostatečně nízké počty, aby nebyly schopné vyvolat onemocnění při náhodném vdechnutí. 5 metrový perimetr (odstup) je naprosto bezpečný.

Pokud nosíte roušku, vyhýbáte se velkému srocování lidí a po každém návratu do bezpečných prostor si řádně umyjete ruce i obličej, pak nemusíte mít vůbec obavu z těžkého průběhu choroby. Strach a stres je naprosto zbytečný a naopak stres může mít takovou moc, že naplní vaše obavy.

Vysoká míra úmrtnosti v Itálii i v jiných zemích

Zatímco globálně se pohybuje úmrtnost kolem 4% z detekovaných nakažených, tak v Itálii již dosahuje 9%. Je to zapříčiněno vysokými invazivními dávkami viru a tedy následně vysokou infekční dávkou. Prostě Italové nenosili a dosud nenosí ochranu dýchacích cest. Navíc jejich způsob života je mnohem družnější než ve střední anebo dokonce v severní Evropě. A velkou měrou se na tom podílí kolaps zdravotních služeb a nesmyslné a předčasné tlumení horečky paracetamolem, který zatížením jater významně oslabuje i celkovou imunitu. To dává viru prostor množit se delší dobu. Horečka indukuje tvorbu protilátek a paměťových buněk imunitního systému. Proto předčasné a dokonce preventivní snižování tělesné teploty a ještě navíc látkou, která sama o sobě potřebnou imunitu oslabuje, je naprosté šarlatánství. Když je nutné tlumit horečku, tak určitě raději Priessnitzovými zábaly. Ty imunitu naopak podporují a fungují 100%.

Zpět na aktuality >>>>>